اطلاعیه ها
 • دام های شیطان رجیم

  دام های شیطان رجیم

  شیطان از جنس جن و از آتش خلق شده است و قبل از این که از بهشت رانده شود،خدا را بسیار عبادت می کرد. به...

 • شخصیت شناسی از طریق انگشتان دست

  شخصیت شناسی از طریق انگشتان دست

  با استفاده از عکس و انتخاب انگشت شخصیت خود را بشناسید. آیا تا به حال به طور دقیق به انگشتان دستان خو...

 • جملات ناب چارلی چاپلین

  جملات ناب چارلی چاپلین

  همه ﺗﻼﺷﻢ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ، ﺍﻣﺎ ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ … خودپسندی زنها بزرگترین علت بدبختی ایشان و نابودی خان...

 • سخنان بزرگان

  سخنان بزرگان

  راز کامیابی این است که آنچه را انجام می دهید، برای دیگران جالب توجه کنید. خود، دوستدار باشید، دیگران...

 • ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻧﻮروز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی درﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟

  ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻧﻮروز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی درﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟

  ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز ھﺮﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮای داوطﻠﺒﺎن ﮐﻨﮑﻮر و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪطﻮری ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری ازداوطﻠﺒﺎن...

 • جعبه لایتنر

  جعبه لایتنر

  جعبه لایتنر بسازیم جعبه لایتنر چکیده ای درباره ی جعبه ی لایتنر: جعبه ی لایتنر، یک جعبه ی شگفت انگیز ...

 • بازی محلی گردو بازی

  بازی محلی گردو بازی

  شرح بازی: این بازی به صورت گروهی وپسرانه است ودر فضای باز انجام می شود هریک از بازیکنان بر اساس قرار...

 • تاثیرات اینترنت بر نوجوانان

  تاثیرات اینترنت بر نوجوانان

  از آنجا که نوجوانان و جوانان بخش مهمی از سرمایه انسانی جامعه را تشکیل می‌دهند، تغییرات اجتماعی – فره...

 • تفاوت آدم ها

  تفاوت آدم ها

  آدم های بزرگ در باره ایده ها سخن می گویند آدم های متوسط در باره چیزها سخن می گویند آدم های کوچک پشت ...

 • فول طالع سال ۱۳۹۴

  فول طالع سال ۱۳۹۴

  لحظه تحویل سال ۱۳۹۴ هجری شمسی : شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۴ , ساعت ۲:۱۵:۱۰ (ساعت ۲ و ۱۵ دقیقه و ۱۰ ثانیه ) &...