روشی آسان برای یافتن بن مضارع مصدرهای فارسی

برخی از دانش آموزان عزیز با وجود استفاده از انواع روش های مختلف جهت به دست آوردن بن مضارع افعال و مصادر ، باز هم در یافتن بن درست بعضی از مصدرها با مشکل مواجه می شوند. ما برای فراغت خاطر همه ی دوستان کار با جدول زیر را پیشنهاد می کنیم.

برای یافتن آسان بن مضارع فعل ها و مصدر های مختلف می توانید به این جدول مراجعه کنید:

 

ردیف

حروف پایانی مصدر

بن مضارع

مثال

۱

یدن

حذف ((یدن))

نالیدن     نال           اندیشیدن     اندیش

آشامیدن      آشام            بخشیدن     بخش

۲

دن

حذف ((دن))

آوردن      آور          خوردن    خور

افکندن      افکن          ماندن      مان

۳

ودن

حذف ((دن))و تبدیل ((و)) به ((ا))

آزمودن     آزما          گشودن     گشا

پیمودن      پیما            سرودن      سرا

۴

ادن

حذف ((ادن))

افتادن     افت          ایستادن       ایست

فرستادن      فرست            نهادن     نه

۵

ختن

حذف ((تن))و تبدیل ((خ)) به ((ز))

سوختن     سوز           آموختن    آموز

افروختن      افروز            انداختن     انداز

۶

ستن

حذف ((ستن))

آراستن     آرا           دانستن     دان

گریستن      گری           توانستن     توان

۷

شتن

حذف ((تن))و تبدیل ((ش)) به ((ر))

کاشتن     کار           نگاشتن     نگار

گذاشتن      گذار           پنداشتن     پندار

۸

فتن

حذف ((تن))و تبدیل ((ف)) به ((ب))

یافتن     یاب          کوفتن    کوب

شتافتن      شتاب            تافتن     تاب

 

بعضی از مصدر ها از این قاعده ها پیروی نمی کنند ازآن جمله اند :

 

* استثنائات گروه ۱ :

دیدن           بین /   آفریدن           آفرین  /  گٌزیدن          گزین  /  شنیدن           شنو   /  چیدن            چین

 

* استثنائات گروه ۲ :

آزردن          آزار /   آمدن          آ   /   بردن           بر   /   درودن           درو   /     زدن          زن     /         

 شدن           شو   /   کردن         کن   /   مردن          میر /  شمردن         شمار  /  سپُردن          سپار

 

* استثنائات گروه ۳ :

بودن            بًو (باش)

 

 

* استثنائات گروه ۴ :

دادن           ده  /   زادن            زا

 

* استثنائات گروه ۵ :

فروختن           فروش  /   گسیختن            گسل   /    شناختن            شناس

 

* استثنائات گروه ۶ :

جَستن           جه  /  خواستن           خواه /   رَستن            ره  /   کاستن            کاه  /  جُستن           جُو  /

رُستن           رُو  /   شستن           شو /    بَستن           بند  /   شکستن          شکن  /   پیوستن           پیوند  /

خاستن       خیز  /   گسستن           گسل  /  نشستن          نشین

 

* استثنائات گروه ۷ :

گشتن           گرد  /   آغشتن           آغر  /    افراشتن          افراز  /   نوشتن           نویس  /  رشتن         ریس

 

* استثنائات گروه ۸ :

بافتن          باف  /   شکافتن          شکاف  /   شکفتن           شکف  /  آشفتن          آشوب  /  رُفتن          

رُوب  /    گرفتن           گیر  /    گفتن           گو

 

* نکته : به غیر از مصدر های یاد شده بقیه مصدر ها از قاعده ی گفته شده در جدول بن های مضارع پیروی می کنند . 

 

۲۴ دیدگاه

 1. سلام
  لطفا کاربرد زبان فارسی را توضیح بدهید و بگویید چیزی جز دردسر دارد ؟

 2. سلام خسته نباشید متاسفانه قسمت آزمونی که قرار بود برای فارسی ششم هرروز مطالعه کنیم رو من نمیتونم پیدا کنم اگه میشه لطفا توضیح بدید.

 3. .hi sir
  .This is me alireza

  please if you can put the hard QUESTIONS of our pesian homework

 4. امیررضا فرزانه

  hi sir
  i have a question
  can you say
  {انواع قید}

 5. بسیار خوب است

 6. با تشکر از بابت این مطلب علمی

 7. درود بر شما
  آیا فعل سختن (سنجیدن:) هم باقاعده صرف می شود ؟

 8. گروه دو چگونه به دست امده است

 9. فعل امر را از مصدر بساز و سپس “ب” اول آنرا بردار حاصل بن مضارع میشود.
  دیدن—> ببین —> بین
  خوردن —> بخور __> خور

 10. بن مضارع نهفتن چی میشه؟

 11. با سلام و خسته نباشید .
  بن مضارع برداشتن چه می شود؟

 12. ممنون فعل امرش هم بردار میشه

 13. فعل امرش بردار میشه

 14. متشکر استاد گرامی

 15. با سلام و خسته نباشید .کتاب فارسی ششم جنابعالی در کتاب فروشی ها موجود نمی باشد. به چه صورت باید تهیه کنیم؟ لازم به ذکر است بعضی از کتاب فروشیها نسخه کپی شده کتاب را عرضه میکنند.

 16. سلام وخسته نباشید خدمت شما جناب آقای کریمی بابت جدول و کتاب بسیار مفید تون فارسی نخبگان ششم بی نهایت ممنون و متشکر م من به عنوان یه مادرکمال سپاسگزاری رو ازتون دارم

 17. سلام خسته نباشید یه سوال کدام یک از گزینه های زیر بن فعل ندارد؟ ۱- ناله ۲- آفرینش ۳- رخساره . لطفا با ذکر دلیل پاسخ این سوال را بدهید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *