آموزشي

برخی واژه های مصوب فرهنگستان زبان فارسی

واژه های مصوب فرهنگستان زبان فارسی از مراکزی که می توانند در چنین پالایشی سهمی بسزا داشته باشند ، فرهنگستان زبان فارسیاست. از وظایف عمده این نهاد ، یافت برابرهای متین و درخور برای واژه های رایج بیگانه در زبانفارسی است. در اینجا ، هم برای ارائه نمونه ای از اقدام مناسب در واژگونی و هم به جهت راهنمایی عملی برای ادب آموزان ، فهرستی از برابرهای …

بیشتر بخوانید »