باغ معنا

جملات زیبای گابریل گارسیا مارکز

اگر خداوند برای لحظه ای فراموش میکرد که من عروسکی کهنه ام و تکه کوچکی از زندگی به من ارزانی میداشت ، احتمالا همه آنچه را که به فکرم میرسید نمیگفتم بلکه به همه ی چیزهایی که میگفتم فکر میکردم. کمتر میخوابیدم و بیشتر رویا میدیدم چون میدانستم هر دقیقه ای که چشممان را بر هم میگذاریم شصت ثانیه ی …

بیشتر بخوانید »

حکایت عشق و محبت

پیرمردی با همسرش در فقر زیاد زندگی میکردند. هنگام خواب ، همسر پیرمرد ازو خواست تا شانه برای او بخرد تا موهایش را سرو سامانی بدهد. پیرمرد نگاهی حزن امیز به همسرش کرد و گفت که نمیتوانم بخرم حتی بند ساعتم پاره شده و در توانم نیست تا بند جدیدی برایش بگیرم. پیرزن لبخندی زد و سکوت کرد.. پیرمرد فردای …

بیشتر بخوانید »

صاحب شعر، عزیزی است به نام «مادر»

قلمم راست بایست! واژه ها …گوش به فرمان قلم! همگی نظم بگیرید مودب باشید! صاحب شعر، عزیزی است به نام «مادر» امشب از شعر پرم،کو قلم و دفتر من؟! آنقَدَر وسوسه دارم بنویسم که نگو… تک و تنها و غریبم! تو کجایی مادر…؟! آنقَدَر حسرت دیدار تو دارم که نگو… بسکه دلتنگ تو ام ،از سر شب تا حالا… آنقَدَر …

بیشتر بخوانید »

سخنان بزرگان

راز کامیابی این است که آنچه را انجام می دهید، برای دیگران جالب توجه کنید. خود، دوستدار باشید، دیگران نیز دوستدار خواهند شد.((فلورانس اسکاول شین)) خطای این گفته را گزارش دهید کامیابی، راز نیست، نظام [ =سامانه ] است.((فلورانس اسکاول شین)) خطای این گفته را گزارش دهید اگر کسی در پی کامیابی باشد، ولی شرایط را برای شکست فراهم کند، …

بیشتر بخوانید »

تفاوت آدم ها

آدم های بزرگ در باره ایده ها سخن می گویند آدم های متوسط در باره چیزها سخن می گویند آدم های کوچک پشت سر دیگران سخن می گویند . آدم های بزرگ درد دیگران را دارند آدم های متوسط درد خودشان را دارند آدم های کوچک بی دردند . آدم های بزرگ عظمت دیگران را می بینند آدم های متوسط …

بیشتر بخوانید »