باغ معنا

بیسکوییت های سوخته مادرم

زمانی که من بچه بودم، مادرم علاقه داشت گه گاهی غذای ساده صبحانه را برای شب هم آماده کند. یک شب را خوب یادم مانده که مادرم پس از گذراندن یک روز سخت و طولانی در سر کار، شام ساده ای مانند صبحانه تهیه کرده بود. آن شب پس از زمان زیادی، مادرم بشقاب شام را با تخم مرغ، سوسیس …

بیشتر بخوانید »

پیله ام تنگ است، میخواهم که پروازی کنم

پیله ام تنگ است، میخواهم که پروازی کنم دور شمع چشم تو آیین جانبازی کنم چون مخاطب عشق باشد ، بند می گردد زبان مانده ام آخر چگونه واژه پردازی کنم از غزل هایم برایم امشب آوازی بخوان دوست دارم لحظه ای با تو هم آوازى کنم زیر باران، اندکی باهم بیا صحبت کنیم تا که در تقویم قلبم خاطره …

بیشتر بخوانید »

ابیاتی که مصراع دوم آنها مشهورتر است

ابیاتی که مصراع دوم آنها مشهورتر است: ۱-گر دایره ی کوزه زگوهر سازند از کوزه همان برون تراود که در اوست. (بابا افضل) ۲-با سیه دل چه سود گفتن وعظ نرود میخ آهنین در سنگ (سعدی) ۳-شکسته بال تر زمن در میان مرغان نیست دلم خوش است که نامم کبوتر حرم است ۴-هر دم که دل به عشق دهی خوش …

بیشتر بخوانید »

هرچه کنی بکن مکن …

هرچه کُنی بُکن مَکن ترک من ای نگار من هرچه بَری بِبر مَبر سنگدلی به کار من هرچه هِلی بِهل مَهل پرده به روی چون قمر هرچه دَری بِدر مَدر پرده‌ی اعتبار من هرچه کِشی بِکش مَکش باده به بزم مدعی هرچه خوری بخور مخور خون من ای نگار م هرچه دَهی بِده مَده زلف به باد ‌ای صنم هرچه …

بیشتر بخوانید »

یک شعر و سه جواب( حتما بخونید عالیه)

تو به من خندیدی و نمی دانستی من به چه دلهره از باغچه همسایه سیب را دزدیدم باغبان از پی من تند دوید سیب را دست تو دید غضب آلود به من کرد نگاه سیب دندان زده از دست تو افتاد به خاک و تو رفتی و هنوز سالهاست که در گوش من آرام آرام خش خش گام تو تکرار …

بیشتر بخوانید »