میز مطالعه

انسانهای بزرگ …. انسان های کوچک

انسانهای بزرگ : درباره عقاید حرف می زنند انسانهای متوسط : درباره وقایع حرف می زنند انسانهای کوچک : پشت سر دیگران حرف می زنند   انسانهای بزرگ : درد دیگران را دارند انسانهای متوسط : درد خودشان را دارند انسانهای کوچک : بی دردند   انسانهای بزرگ : عظمت دیگران را می بینند انسانهای متوسط : به دنبال عظمت …

بیشتر بخوانید »

ﭼـﻘـﺪر بعضى ها خوب ﻓـﮑـﺮ مى ﮐـﻨـند ﻭ هنرمندانه ﺗـﺼـﻤـﯿـﻢ می گـﯿـﺮند.

ﻣـﺮﺩﯼ ﺑـﻪ ﭘـﯿـﺶ ﺯﻧـﺶ ﺁﻣـﺪ ﻭ ﺑـﻪ ﺍﻭ ﮔـﻔـﺖ: “ﻧـﻤـﯿـﺪﺍﻧـﻢ ﺍﻣـﺮﻭﺯ ﭼـﻪ ﻛـﺎﺭ ﺧـﻮﺑـﯽ ﺍﻧـﺠـﺎﻡ ﺩﺍﺩﻡ ﻛـﻪ ﯾـﻚ فرشته ﺑـﻪ ﻧـﺰﺩﻡ ﺁﻣـﺪ ﻭ ﮔـﻔـﺖ ﻛـﻪ ﯾـﻚ ﺁﺭﺯﻭ ﻛـﻦ ﺗـﺎ ﻣـﻦ ﻓـﺮﺩﺍ ﺑـﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺵ ﻛـﻨـﻢ”! ﺯﻥ ﺑـﻪ ﺍﻭ ﮔـﻔـﺖ: “ﻣـﺎ ﻛـﻪ ۱۶ ﺳـﺎﻝ ﺍﺟـﺎﻗـﻤـﻮﻥ ﻛـﻮﺭﻩ ﻭ ﺑـﭽـﻪ ﺍﯼ ﻧـﺪﺍﺭﯾـﻢ، ﺁﺭﺯﻭ ﻛـﻦ ﻛـﻪ ﺑـﭽـﻪ ﺩﺍﺭ ﺷـﻮﯾـﻢ. ﻣـﺮﺩ ﺭﻓـﺖ ﭘـﯿـﺶ ﻣـﺎﺩﺭﺵ ﻭ ﻣـﺎﺟـﺮﺍ …

بیشتر بخوانید »

شمع امیدتان پرفروغ و شعله ور باد

چهار شمع به آرامی می سوختند. در محیط آرام و لطیف و بیصدا.اولی گفت:من صلح هستم! دیگر هیچکس نمی تواند مرا روشن نگهدارد معتقدم که بزودی خاموش خواهم شد. همین را گفت و شعله اش بسرعت کم شد و کاملا“ خاموش شد. دومی گفت: من ایمان هستم! اغلب مردم دیگر نیازی به بودن من حس نمی کنند از اینرو دیگر …

بیشتر بخوانید »

داستان مرگ ناجوانمردانه ی رستم به دست نابرادر

خلاصه ای از داستان مرگ رستم به دست شغاد براساس شاهنامه : رستم برادری نیز داشت به نام « شغاد » که مادر او کنیزکی نوازنده بود که زن دیگر زال شده بود . ستاره شناسان و پیران با تجربه در همان اوان کودکی شغاد ، آینده ی او را شوم دیدند و به زال گفتند که فلک با این …

بیشتر بخوانید »

چهار استوانه ی اصلی ادب فارسی

“هانری ماسه” در جشن بازنشستگی اش در دانشگاه سوربن: من عمرم را وقف ادبیات فارسی کردم و برای اینکه به شما استادان و روشنفکران فرانسوی بشناسانم که این ادبیات چیست، باید به مقایسه بپردازم و بگویم که ادب فارسی بر چهار استوانه ی اصلی استوار است: فردوسی، سعدی، حافظ و مولانا فردوسی، هم سنگ و همتای هومر یونانی است و …

بیشتر بخوانید »