آرشیو تگ : آموزش

آموزش طنز سجع《مناجات دانش آموز با خدا》

  مناجات دانش آموز با خدا : پروردگارا سال گذشته هنگام امتحان خواستم تقلب کنم ، معلم از راه رسید ؛ رنگ از رخسارم پرید ؛ برگه امتحانی ام را گرفت و کشید و آن را از هم درید و چنان کشیده ای به صورتم کشید که برق سه فاز از چشمم پرید و صدایش را مادرم در خانه شنید …

بیشتر بخوانید »

آموزش مدرسه ای در آلمان

     آلمان اولین کشوری است که آموزش و پرورش اجباری را وضع کرده است. سیاست گذاری و اداره نظام آموزشی آلمان به نسبت ایالت های آن متنوع است. هر ایالتی به طور مستقل از ایالت های دیگر در زمینه آموزش و پرورش و طراحی برنامه های درسی فعالیت می کند. مدارس ابتدایی دانش آموزان را از ۵/۵ سالگی برای …

بیشتر بخوانید »