آرشیو تگ : استعدادهای درخشان

ویژگی های مدارس سمپاد( تیزهوشان )

ویژگی های مدارس سمپاد : ۱-ساعات درسی همانند سایر مدارس ۳۰ ساعت در هفته می باشد. ۲-حداکثر ۶ ساعت مکمل در هر هفته با رعایت مقررات قابل افزایش است. ۳-کتب مکمل در دروس :ریاضیات ،ادبیات و علوم به صورت متمرکز از طرف سمپاد تهیه می شود. ۴-در طول سال تحصیلی دو آزمون پیشرفت تحصیلی از دانش آموزان مدارس سمپاد به …

بیشتر بخوانید »

پاسخنامه آزمون تیزهوشان سوم راهنمایی( ورودی پایه ی اول متوسطه استعدادهای درخشان۹۴-۱۳۹۳)

ب ـ ﺳﺆالﻫﺎی ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ: ۱۱ـ ﮔﺰﻳﻨﺔ  یک ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ. ۱۲ـ ﮔﺰﻳﻨﺔ  چهارﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ. ۱۳ـ ﮔﺰﻳﻨﺔ سه ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ. ۱۴ـ ﮔﺰﻳﻨﺔ  دو ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ. ۱۵ـ ﮔﺰﻳﻨﺔ  سه ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ. ۱۶ـ ﮔﺰﻳﻨﺔ  یک ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ. ۱۷ـ ﮔﺰﻳﻨﺔ سه ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ. ۱۸ـ ﮔﺰﻳﻨﺔ  چهار ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ. ۱۹ ـ ﮔﺰﻳﻨﺔ  دو ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ. ۲۰ـ ﮔﺰﻳﻨﺔ  دو ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ. ۲۱ـ ﮔﺰﻳﻨﺔ سه ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ. ۲۲ـ …

بیشتر بخوانید »

بررسی و پاسخنامه ی سوالات فارسی (خواندن و نوشتن)آزمون تیزهوشان ششم(ورودی هفتم)

آزمون ورودی پایه ی هفتم دبیرستانهای دوره ی اول استعدادهای درخشان سراسر کشور در سالتحصیلی ۱۳۹۳-۹۴ در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۱۸ برگزار گردید و مطابق انتظار سوالات مفهومی و درگیرکننده ی دانش آموز با  آموخته ها و در سطوح بالای شناختی در مقابل داوطلبان قرار گرفت. با این حال ، سوالات  با تمام امتیازات خوب از جمله گزینه های نزدیک به هم …

بیشتر بخوانید »

اعلام برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی دو مرحله ای مدارس استعدادهای درخشان

در راستای ارزیابی از فعالیت های آموزشی و کیفیت بخشی به برنامه های علمی – آموزشی و شناسایی موانع و مشکلات احتمالی موجود ” آزمون پیشرفت تحصیلی ” مدارس استعدادهای درخشان در دو مرحله و به صورت هماهنگ در تاریخ های ۷/۱۲/۱۳۹۲ و ۸/۲/۱۳۹۳ در پایه سوم دوره ی اول متوسطه و پایه اول دوره ی دوم متوسطه ، برگزار …

بیشتر بخوانید »