آرشیو تگ : تبریزی

پریچهره ی تبریزی

غم زحد می گذرد حوصله تا چند کنم؟ باده پیش آر که دل خرم و خرسند کنم ناصحم گر چه مرا پند پدر می گوید لیک هیهات که من گوش به هر پند کنم تا که تبریز و پریچهره ی تبریزی هست من کجا رغبت ترکان سمرقند کنم؟ در خم زلف تو مرغ دل من پیر شده است من کی …

بیشتر بخوانید »