آرشیو تگ : زبان

پسوندهای پرکاربرد زبان فارسی

پسوند پسوند تکواژ وابسته ایست که به پایان واژه ای می چسبد و معنای واژه را می ورداند. ۱٫ آسا: پسوند چگونگی و مانندگی می باشد. مانند: نهنگ آسا، شیرآسا، اهریمن آسا. ۲٫ آگین(گین): پسوند دارندگی و اتصال می باشد. مانند: برف آگین، زهرآگین، خشمگین. ۳٫ او: پسوند تصغیر و تحقیر است. مانند: یارو، شکمو، دخترو. ۳٫ اومند: پسوند دارندگی است. مانند: تنومند، برومند. ۴٫ اور: پسوند دارندگی است. مانند: …

بیشتر بخوانید »

چگونه واژه‌های فارسی را از غیرفارسی تشخیص دهیم (۲)

زبان‌ها معمولاً کلماتی را از هم دیگر قرض می‌گیرند و به هم دیگر قرض می‌دهند. در این بین زبان عربی در طول قرون گذشته و زبان‌های اروپایی در یکصد سال گذشته بیشترین واژگان قرضی را در زبان فارسی وارد کرده‌اند. بر همین اساس با توجّه به ویژگی‌های زیر شما می‌توانید واژگان اصیل فارسی را از واژگان عربی تشخیص دهید. کلماتی …

بیشتر بخوانید »