آرشیو تگ : سجع

آموزش طنز سجع《مناجات دانش آموز با خدا》

  مناجات دانش آموز با خدا : پروردگارا سال گذشته هنگام امتحان خواستم تقلب کنم ، معلم از راه رسید ؛ رنگ از رخسارم پرید ؛ برگه امتحانی ام را گرفت و کشید و آن را از هم درید و چنان کشیده ای به صورتم کشید که برق سه فاز از چشمم پرید و صدایش را مادرم در خانه شنید …

بیشتر بخوانید »