آرشیو تگ : غزل

پریچهره ی تبریزی

غم زحد می گذرد حوصله تا چند کنم؟ باده پیش آر که دل خرم و خرسند کنم ناصحم گر چه مرا پند پدر می گوید لیک هیهات که من گوش به هر پند کنم تا که تبریز و پریچهره ی تبریزی هست من کجا رغبت ترکان سمرقند کنم؟ در خم زلف تو مرغ دل من پیر شده است من کی …

بیشتر بخوانید »

هرچه کنی بکن مکن …

هرچه کُنی بُکن مَکن ترک من ای نگار من هرچه بَری بِبر مَبر سنگدلی به کار من هرچه هِلی بِهل مَهل پرده به روی چون قمر هرچه دَری بِدر مَدر پرده‌ی اعتبار من هرچه کِشی بِکش مَکش باده به بزم مدعی هرچه خوری بخور مخور خون من ای نگار م هرچه دَهی بِده مَده زلف به باد ‌ای صنم هرچه …

بیشتر بخوانید »

مرحمتی جدید حمید رضا فتحی، یک شعر با زبان فخیم و واژگان وزین« خنده ی دلدار»

از:  حمیدرضا فتحی <SirHRFathi@gmail.com>موضوع: غزلی به رنگ شهریور*خنده ی دلدار* تقدیم به استاد کریمی اگر از خنده ی دلدار رود جان کسیعجبی نیست که جانها ببرد در نفسیزردروییم و خرابات گزیدیم مکانبل طلا می شود از طلعت اکسیر مسیجنبش مهر بیامیخت چو در قالب مامی رساندند به سر منزل خورشید خسیشه منصور به بیراق ظفر هست گر اوبیدقی تیره منم …

بیشتر بخوانید »