آرشیو تگ : پیشرفت تحصیلی

پاسخنامه ادبیات فارسی آزمون پیشرفت تحصیلی سمپادهشتم۹۴/۱۱/۵

پاسخنامه آزمون پیشرفت تحصیلی سمپاد-ادبیات فارسی ۳۶- گزینه سه ۳۷- گزینه چهار(دلگیر – نادیدنی – پرستار) ۳۸- گزینه یک( گفت وگویی تازه) ۳۹- گزینه یک( خدمت گذاری – خواستگاه) ۴۰- گزینه دو( تشبیه ها: دانه ی شکر- رخش پندار – خسی چون تو) ۴۱- گزینه یک ۴۲- گزینه دو( دولت:ثروت و شانس) ۴۳- گزینه یک( صفت عالی + هسته+مضاف الیه) …

بیشتر بخوانید »

پاسخنامه ی ادبیات فارسی نهم آزمون پیشرفت تحصیلی سمپاد۹۴/۱۱/۵

پاسخنامه ادبیات فارسی ازمون پیشرفت تحصیلی سمپاد ۳۶- گزینه یک( گوهر تن:توانایی فردی- گوهر اصل: نژادگی) ۳۷- گزینه یک( رفتار:کار و عمل).در گزینه ۲:اخلاق-گزینه ۳: برخورد – گزینه۴: رفتن ۳۸- گزینه ۲( هسته+صفت بیانی+مضاف الیه)- بقیه گزینه ها: هسته+مضاف الیه +مضاف الیه ۳۹- گزینه ۳ ۴۰- گزینه ۲( هم+بن مضارع +ی)-بقیه گزینه ها: هم + اسم + ی ۴۱- گزینه …

بیشتر بخوانید »